Zavolajte nám
+421 948 227 819

Kráľovský život nemeckých dôchodcov

Určite i vy máte v okolí staršieho človeka, ktorý celý život pracoval, plnil si svoje povinnosti voči štátu a teraz by si mal logicky užívať zaslúžený oddych. Opak je však pravdou. Väčšinu seniorov totiž trápi prinízky dôchodok, neraz prirovnávaný doslova k živoreniu.

Ak navyše patríte k ľuďom, pre ktorých je akákoľvek nespravodlivosť okamžitým podnetom na zisťovanie dôvodov a možných riešení, nasledujúce informácie vás zrejme (ne)potešia. Týkať sa budú práve slovenských dôchodkov a ich porovnania s tými nemeckými.

Tiež si myslíte, že Nemci si vďaka štedrému dôchodku žijú na vysokej nohe a doprajú si čokoľvek bez ohľadu na cenu? Áno, nie ste ďaleko od pravdy, avšak realita vás možno prekvapí. Napriek tomu, že medzi dôchodkovým systémom v Nemecku a na Slovensku existuje zásadná podobnosť, v jednej podstatnej veci sa správanie ľudí predsa len líši. Ale pekne poporiadku.

Nemecko

Dôchodkový systém v Nemecku má, ako sme už načrtli, mnoho spoločných bodov s tým Slovenským, a síce, rovnako ho tvoria tri piliere. Prvý pilier je štátny priebežne financovaný systém. Druhý je nepovinný a tvoria ho príspevky zamestnávateľa. Tretí pilier má charakter individuálneho sporenia.

Priemerný Nemec zarobí približne 2500 eur netto. Dôchodca dostane od štátu zhruba 780 eur. Áno, dobre čítate – iba 780 eur, čo predstavuje 30% náhrady mzdy. Čím to je, že všade sa ako príklad kráľovských dôchodkov uvádzajú tie nemecké? Vysvetlenie je vskutku jednoduché. Priemerný dôchodok Nemcov predstavuje sumu 1200 Eur, čiže ešte o 420 eur viac, než obyvatelia dostávajú od štátu. Tieto peniaze sú navýšené o sumu z druhého piliera (90 eur) a tretieho piliera, teda individuálneho sporenia (to predstavuje 330 eur). Len pre zaujímavosť, nemeckým dôchodcom sa strhávajú z dôchodkov tiež odvody na zdravotné poistenie a starostlivosť vo výške 9% !

Slovensko

Aj slovenský dôchodkový systém je postavený na troch pilieroch. Prvý pilier pozostáva z odvodov, druhý pilier tvorí časť z odvodov, ktorá sa pripisuje občanovi na dôchodcovský účet a tretí pilier je kombináciou príspevkov zamestnávateľa a zamestnanca, respektíve individuálne sporenie. A teraz prejdime ku konkrétnym číslam. Slovák zarobí v priemere 700 eur netto. Na dôchodku dostane od štátu v priemere 420 eur, čo predstavuje 60% náhrady mzdy. Z tejto sumy sa už nestrhávajú žiadne odvody ani dane. Aký je záver?

Tajomstvo vysokých dôchodkov

Nemci majú vysoký štátny dôchodok len ak sa pozeráme na absolútne čísla a porovnávame ich s našimi platmi. V súvzťažnosti na ich mzdové ohodnotenie počas aktívneho pracovného života je to však veľmi málo. To si obyvatelia Nemecka dostatočne uvedomujú a nespoliehajú sa iba na štát. Na dôchodok sa pripravujú aj individuálne a peniaze si pravidelne odkladajú. Riadia sa totiž krédom: Chceš sa mať dobre ? Nespoliehaj sa iba na štát … A to je skutočnosť, z ktorej by sme si mohli brať príklad.

Zdroj: www.financniodbornici.sk