Zavolajte nám
+421 948 227 819

 

Dlhodobá a strednodobá rezerva - správcovské spoločnosti

 

  Pod investovaním rozumieme nákup takého majetku/aktív, ktoré majú v budúcnosti potenciál sa zhodnotiť alebo prinášať pravidelnú rentu. Každá investícia má 3 základné parametre, ktoré spolu tvoria tzv. Investičný trojuholník:
-